Sustabdykime smurtą prieš moteris

Europos Komisijos nariai: „Minėdami Tarptautinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną dar kartą kartojame – smurtas turi liautis.

Prieš moteris ir mergaites vis dar kasdien smurtaujama, ir Europos Sąjungoje, ir už jos ribų. Šis žmogaus teisių pažeidimas yra dažnas ir pasireiškia įvairiai: smurtaujama visuose socialiniuose sluoksniuose, namuose, darbe, mokykloje, gatvėje, sporto salėse, internete. Dėl to moterys ir mergaitės negali visavertiškai dalyvauti politiniame, kultūriniame, socialiniame ir ekonominiame visuomenės gyvenime.

Kas trečia Europos moteris yra patyrusi fizinį ar seksualinį smurtą. 80 proc. prekybos žmonėmis aukų ES šalyse yra moterys. Besivystančiose šalyse kas trečia mergaitė ištekinama dar nesulaukusi 18 metų.

Tačiau padėtis keičiasi. Per pastaruosius 30 metų moterų lyties organų žalojimo atvejų Afrikoje sumažėjo 50 proc. Pietų Azijoje perpus sumažėjo ištekinamų jaunesnių kaip 15 metų mergaičių skaičius. Neseniai kilęs pasaulinis #metoo judėjimas, atskleidęs tikrąjį seksualinio priekabiavimo mūsų visuomenėje mastą, paskatino aukas prašnekti ir pareikšti bei apginti savo teises.

Tam, kad smurtą dėl lyties panaikintume visiems laikams, turime gerinti švietimą, įstatymus ir keisti socialines normas. 2017-uosius paskelbėme Europos veiksmų kovai su visų formų smurtu prieš moteris, tiek viešajame, tiek privačiame gyvenime, metais. NVO skirtomis ES lėšomis teisininkai, gydytojai, mokytojai, policininkai ir kitų sričių atstovai buvo mokomi suteikti paramą smurto aukoms ir užkirsti kelią smurtui dėl lyties.

Imtasi veiksmų ir už ES ribų – kartu su Jungtinėmis Tautomis pradėjome iniciatyvą „Spotlight“, kuriai skirtas rekordiškai didelis 500 mln. EUR pradinis biudžetas. Šia iniciatyva siekiama pasauliniu mastu šalinti pagrindines smurto prieš moteris ir mergaites priežastis, padėti jo aukoms ir jas įgalinti, taip kuriant saugesnę, atsparesnę, turtingesnę ir laisvesnę visuomenę.

Smurto prieš moteris ir mergaites panaikinimas yra pirmas žingsnis siekiant taikos ir saugumo visame pasaulyje ir vienas iš Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. prioritetų. Tai būtina sąlyga siekiant stiprinti, saugoti ir įgyvendinti žmogaus teises, lyčių lygybę, demokratiją ir užtikrinti ekonomikos augimą.

Europos Sąjunga visomis įmanomomis priemonėmis nepailsdama kovos su smurtu prieš moteris ir mergaites – tai turi likti istorine atgyvena“.

Pagrindiniai faktai

Smurtas prieš moteris ir mergaites yra viena labiausiai pasaulyje paplitusių ir ypač pražūtingų žmogaus teisių pažeidimų formų. Įvertinta, kad vienu ar kitu gyvenimo momentu 35 proc. moterų yra patyrusios smurtą. Kai kuriose šalyse tokių moterų yra net 70 proc. Ši neganda yra lyčių lygybės, moterų ir mergaičių įgalėjimo ir apskritai – tvaraus vystymosi kliūtis, ji trukdo pasiekti darnaus vystymosi tikslus. Todėl jai įveikti reikalingos nuolatinės pasaulinės visų šalių ir regionų pastangos.

Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos Tarybos Stambulo konvencijos. Vyksta jos ratifikavimo procesas. Komisija ragina šios konvencijos dar neratifikavusias ES valstybes nares tai padaryti.

Praėjusiais metais Komisija pradėjo kampaniją „NON.NO.NEIN“ – tarkime „ne“, sustabdykime smurtą prieš moteris. Jos tikslas dvejopas: didinti informuotumą apie šią problemą ir finansuoti konkrečius projektus, kuriais mažinama smurto grėsmė ir teikiama parama nukentėjusioms moterims. Europos Komisija valstybėms narėms, vietos valdžios institucijoms, susijusių sričių profesijų atstovams ir pilietinės visuomenės organizacijoms visoje Europoje skyrė 15 mln. EUR, kad jie sustiprintų savo veiksmus ir kampanijas, skirtus kovai su smurtu prieš moteris.

2017 m. birželio mėn. Europos Komisija perėmė vadovavimą įgyvendinant humanitarinę iniciatyvą „Raginimas imtis veiksmų siekiant apsaugoti nuo smurto dėl lyties ekstremaliųjų situacijų atveju“. Per humanitarines krizes smurtas dėl lyties yra dažnas. Europos Komisija kviečia daugiau kaip 60 humanitarinių organizacijų susiburti bendrai misijai – užtikrinti, kad smurtas dėl lyties būtų pripažintas keliančiu pavojų gyvybei, ir kovoti su juo nuo pat krizės pradžios.

Iniciatyva „Spotlight“, kartu su Jungtinėmis Tautomis pradėta per rugsėjo mėn. įvykusią JT Generalinės Asamblėjos 72-ąją sesiją, siekiama kovoti su visų rūšių smurtu prieš moteris ir mergaites. Ji vykdoma tokiose srityse kaip smurtas namuose ar šeimoje, seksualinė prievarta ar su lytimi susijęs smurtas bei žalinga praktika, moterų žudymas dėl lyties, prekyba žmonėmis, seksualinis ir ekonominis išnaudojimas. Ši iniciatyva bus įgyvendinama 2017–2023 m., pradinis jos biudžetas siekia 500 mln. EUR (didžiąją dalį skyrė ES).

Komentarų nėra

Komentuoti

El. pašto adresas nebus skelbiamas.